26/07/2022

Trường Cao đẳng Thái Nguyên tổ chức tập huấn Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày 25, 26/7/2022, Trường Cao đẳng Thái Nguyên tổ chức tập huấn Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động trong Nhà trường về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hệ thống đảm bảo chất lượng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trên cơ sở đó triển khai xây dựng và đưa vào vận hành các quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên theo đúng các quy định pháp luật và điều kiện thực tế của Nhà trường.

Tham gia chương trình tập huấn có các thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng, các tổ Đảm bảo chất lượng, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, tổ trưởng tổ bộ môn và viên chức, người lao động tham gia công tác đảm bảo chất lượng tại đơn vị.

Trong hai ngày tập huấn các thành viên tham gia đã được hướng dẫn về quy trình vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng theo Thông tư 28/2017/TT - BLĐTBXH và tập trung vào việc xây dựng quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng trong các lĩnh vực: đào tạo; tổ chức hành chính; công tác học sinh, sinh viên; tài chính, cơ sở vật chất; tuyển sinh; thanh tra - khảo thí - đảm bảo chất lượng, khoa học công nghệ và thông tin - thư viện.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình tập huấn: