28/12/2021

Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Thái Nguyên tiền thân là Trường Trung học Kinh tế Bắc Thái được thành lập ngày 20/12/1978 theo Quyết định số 675/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Thái. Ngày 01/01/1997, tỉnh Bắc Thái được chia tách thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, Trường Trung học Kinh tế Bắc Thái được đổi tên thành Trường Trung học Kinh tế Thái Nguyên. Ngày 01/10/2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 5302/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế Thái Nguyên. Ngày 25/9/2015, theo Quyết định số 2572/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã tiếp nhận Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Miền núi sáp nhập vào Nhà trường.

Ngày 01/3/2021, thực hiện Quyết định số 276/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên và đổi tên thành Trường Cao đẳng Thái Nguyên, công tác sáp nhập được hoàn tất và Nhà trường hoạt động theo tên gọi Trường Cao đẳng Thái Nguyên từ tháng 7 năm 2021.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Thái Nguyên có 11 khoa đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ nghề, nâng bậc nghề. Đối với trình độ cao đẳng, Nhà trường đào tạo 14 ngành, nghề; ở trình độ trung cấp, Nhà trường đào tạo 19 ngành, nghề và có 07 chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ sơ cấp. Chương trình đào tạo các ngành, nghề của Nhà trường được đổi mới thường xuyên theo hướng chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho người học. Các ngành, nghề mới, các hình thức đào tạo, liên kết đào tạo được mở rộng và đa dạng hóa. Trong những năm qua, chất lượng đào tạo các ngành, nghề của Nhà trường được giữ vững và nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động.

Nhà trường liên kết đào tạo với các trường đại học có uy tín, các trường trung cấp, cao đẳng trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên trao đổi kinh nghiệm và HSSV có cơ hội học tập ở các trình độ cao hơn. Việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả trong việc liên kết đào tạo. Có thể nói lĩnh vực quan hệ và hợp tác quốc tế của Nhà trường đã phát triển mạnh mẽ và rất thành công trong thời gian vừa qua. Từ năm 2012 đến nay, Nhà trường đã đào tạo 10 khóa cho sinh viên Lào, Campuchia.