Tin tức Tuyển sinh

Tin tức Tuyển sinh mới nhất của Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp người học phát triển năng lực, khả năng tư duy sáng tạo trong thời kỳ hội nhập
HS Sinh viên có việc làm
85%
Sinh viên tốt nghiệp
98%
Sinh viên chuyển tiếp đại học
20%