19/02/2024

Cán bộ, giảng viên phòng QLKH&HTQT du xuân 2024

Ngày 17/2/2024, cán bộ, giảng viên phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tham gia du xuân cùng Công đoàn Trường Cao đẳng Thái Nguyên tại Khu du lịch chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.