14/03/2023

Tuyên truyền văn hóa trường học và sức khỏe giới tính, sức khỏe vị thành niên cho Đoàn viên, Thanh niên

Sáng ngày 13.3.2023, tại Lễ chào cờ đầu tuần 2 tháng 3.2023 cho Học sinh hệ Trung cấp Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đã mời bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Thị Minh Toàn- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đến nói chuyện, tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe giới tính, sức khỏe vị thành niên cho Học sinh Trung cấp Nhà trường.

Cũng tại chương trình, Đoàn Thanh niên tiếp tục tuyên truyền, giáo dục Đoàn viên, Thanh niên về văn hóa trường học, chỉnh đốn các trường hợp vi phạm tác phong Học sinh, Sinh viên khi tới trường.

Dưới đây là 01 số hình ảnh của hoạt động: