08/05/2023

Chương trình phát động hưởng ứng Hội thi "Olympic Tiếng Anh Học sinh Sinh viên toàn quốc" lần thứ V năm 2023 của Đoàn viên, Hội viên trường Cao đẳng Thái Nguyên

Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Sinh viên trường Cao đẳng Thái Nguyên đã tham gia chương trình phát động  hưởng ứng Hội thi "Olympic Tiếng Anh Học sinh Sinh viên toàn quốc" lần thứ V năm 2023 tại phòng máy cơ sở 1 Nhà trường.

Đến dự và chỉ đạo chương trình, đồng chí Nguyễn Mai Biển - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã phát biểu và hướng dẫn Đoàn viên, Hội viên trường Cao đẳng Thái Nguyên thực hiện đăng ký tài khoản dự thi và làm bài thi từ lúc 9h00 ngày 08/5/2023.

Dưới đây là 01 số hình ảnh của chương trình: