21/02/2023

Đăng ký xét tuyển trực tuyển năm 2023

Đăng ký xét tuyển trực tuyển năm 2023

Để thuận tiện cho việc đăng ký dự thi và xét tuyển của thí sinh, chúng tôi mời bạn đăng ký vào mẫu đăng ký tư vấn trực tuyến dưới đây. Đây là căn cứ để chúng tôi có thể tư vấn online cho bạn những thông tin sát thực, cập nhật nhất về kỳ thi tuyển sinh và xét tuyển học bạ của trường Cao đẳng Thái Nguyên. Hoặc gọi số: 02083842155 (Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn việc làm - 0967640345 (Thầy Huy) - 0978595968 (Cô Bình) để được tư vấn trực tiếp.

1. Đường Link đăng ký tuyển sinh trực tuyến ngành Giáo dục mầm non.

- Đường link đăng ký tuyển sinh trực tuyến ngành Giáo dục mầm non:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJ4Jg1S2_Yz5GCq8H8MogyI6Ekv3_5SiauXeDPUF03ilFJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

- Mã QR Code đăng ký ngành Giáo dục mầm non:

2. Đường Link đăng ký tuyển sinh trực tuyến các ngành Cao đẳng nghề.

- Đường link đăng ký tuyển sinh trực tuyến ngành cao đẳng nghề:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6FftlGbYPwTzsnfO_A3D25YeGp_VyDLZax1Wp_vhKovJPmA/viewform

- Mã QR Code đăng ký các ngành Cao đẳng nghề: