28/12/2022

Hội nghị viên chức và người lao động Phòng Quản trị - Bảo vệ

Ngày 12/12/2022, Phòng Quản trị - Bảo vệ đã phối hợp với Công đoàn phòng tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động của phòng, tới dự với Hội nghị có đồng chí Trần Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trương; Đồng chí Phùng Thái Sơn - Phó chủ tịch Công đoàn trường. Hội nghị đã làm việc đoàn kết, tập chung, dân chủ, Hội nghị đã tập chung thảo luận các nội dung sau:

- Báo cáo đánh giá, tổng kết công tác của Phòng Quản trị - Bảo vệ năm học 2021 - 2022, phương hướng công tác năm học 2022 - 2023.

- Góp ý Báo cáo đánh giá, tổng kết năm học 2021 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của Trường Cao đẳng Thái Nguyên;

- Góp ý cho dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023

- Bầu đại biểu dự Hội nghị viên chức và người lao động cấp trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã biểu dương thành tích của phòng đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đã nêu lên một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới mà phòng cần triển khai, thực hiện. Cụ thể là:

- Phòng Quản trị - Bảo vệ cần vạch ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được phê duyệt.

- Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, phát triển cơ sở vật chất; quản lý và khai thác hiệu quả tài sản nhà nước. Khi thực thi các nhiệm vụ chuyên môn cần bán sát và thực hiện đúng quy định của Nhà nước liên quan đến Luật đấu thầu 2014, Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017 và các văn có liên quan. Vận dụng Luật cần bám sát các quy định của tỉnh.

Với nguồn nhân lực hiện có, Đồng chí tin tưởng, trong thời gian tới, Phòng Quản trị  - Bảo vệ sẽ hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được phân công.