22/06/2016

Kế hoạch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2016 khoa NVBC

Kế hoạch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2016 khoa NVBC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ 20/6/2016 ĐẾN 24/6/2016

KHOA NGHIỆP VỤ BƯU CHÍNH

Trưởng Khoa: Ngô Thị Phương Anh

THỨ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

2

Công tác Lào Cai

3

Xử lý các công việc tại Khoa (bố trí giáo viên coi thi; phối hợp Bưu điện TP Thái Nguyên xử lý sự cố phàn mềm máy tính Bưu cục Tài chính, thực hiện các công việc chuyên môn khác)

4

Thực hiện các công việc chuyên môn, chấm bài thu hoạch tập huấn VNPT Lào Cai

5

Thực hiện các công việc chuyên môn (rà soát các đề cương chi tiết chương trình đào tạo do các nhóm gửi, chuẩn bị cho công tác nghiệm thu cấp Khoa)

6

Tiếp tục rà soát đề cương chi tiết chương trình TCCN và Trung cấp nghề theo chương trình khung tín chỉ đã nghiệm thu cấp Trường