20/07/2012

Kế hoạch thi lần 2, kỳ II năm học 2011 - 2012

Phòng đào tạo thông báo kế hoạch thi lần 2, kỳ II năm học 2011 - 2012.
Hãy bấm vào đây để xem chi tiết, có gì chưa rõ xin liên hệ trực tiếp với phòng Đào tạo, gặp cô Hải. Xin cảm ơn.