25/12/2023

Kế hoạch Tổ chức Vòng chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HSSV GDNN dân tộc thiểu số tỉnh Thái nguyên"