18/03/2022

Lịch sử phát triển và thành tích của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (Department of Scientific management and Foreign affairs) là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu ,Trường Cao đẳng Thái Nguyên

1. Lịch sử hình thành phát triển

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (Department of Scientific management and Foreign affairs) là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Thái Nguyên.

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế được thành lập theo quyết định số: 425/QĐ-CĐKTTC ngày 08/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đằng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên.

Ngày 01/8/2016 Phòng được tách ra làm 2 đơn vị là Phòng Quản lý khoa học và Khoa Quốc tế. Đến tháng 3 năm 2021, khi thực hiện đề án sáp nhập Trường, Phòng Quản lý khoa học và Khoa Quốc tế được sáp nhập lại và trở về tên gọi ban đầu là phòng Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

2. Thành tích của đơn vị

+ Năm học 2022-2023:Tập thể lao động xuất sắc, tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân có 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Kim Anh), 02 được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Dương Thị Tuyến, Nguyễn Thị Lan Anh), 01 giấy khen của Hiệu trưởng (Trần Thị Phương Nhung)

+ Năm học 2021-2022:Tập thể lao động xuất sắc, tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân có 01 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Dương Thị Tuyến), 01 được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Nguyễn Huyền Trang), 02 giấy khen của Hiệu trưởng (Hoàng Thị Kim Khánh, Phạm Thanh Tùng)

+ Năm học 2020-2021:Tập thể lao động tiên tiến, tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cá nhân có 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Nguyễn Huyền Trang, Hoàng Thị Kim Khánh), 01 được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Hoàng Thị Kim Khánh), 02 giấy khen của Hiệu trưởng (Dương Thị Tuyến, Nguyễn Thị Lan Anh)

+ Năm học 2019-2020:

+ Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2013 -2014

+ Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2014 -2015

+ Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2015 -2016

+ Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2016 -2017 ( Phòng QLKH)

+ Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2016 -2017  ( Khoa Quốc tế)

+ Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2017 -2018 ( Phòng QLKH)

+ Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2017 -2018 ( Khoa Quốc tế)

+ Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2018 -2019 ( Phòng QLKH)

+ Bằng khen của UBND Tỉnh Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2013 -2014,2014 -2015( Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế).

+ Bằng khen của UBND Tỉnh Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2015 -2016,2016 -2017 ( Phòng Quản lý khoa học).

+ Chi bộ đạt tiêu chuẩn “ Trong sạch,vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền ( 2013 -2017)

+ Giấy khen của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào  Tỉnh Thái Nguyên năm 2016.

+ Bằng khen của BCH Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2016.