08/05/2023

Quỹ "Tiếp sức em đến trường" thăm và động viên Lưu học sinh Lào Soudaphone Xaiyasak

Ngày 04 tháng 5 năm 2023, Phòng Công tác HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội SInh viên đã thăm và động viên lưu học sinh Lào Soudaphone Xaiyasak lớp K17.63A1, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng sau khi phẫu thuật cột sống thành công. Các thầy cô đã trao quà động viên, hỗ trợ lưu học sinh Lào trị giá 500.000 đồng trích từ Quỹ "Tiếp sức em đến trường" do Đoàn Thanh niên Nhà trường quản lý.

Dưới đây là 01 số hình ảnh của hoạt động: