25/06/2012

Tổ chức lớp tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra

Thực hiện kế hoạch của khối trường CĐ và TC số I tỉnh Thái Nguyên năm 2012, được sự nhất trí của vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên, ngày 23 tháng 06 năm 2012 khối trường CĐ và TCCN đã tổ chức hội nghị tập huấn về kinh nghiệm mở mã ngành, xây dựng chuẩn đầu ra.
Tiến sỹ Hoàng Ngọc Vinh vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, bộ giáo dục và đào tạo đã trực tiếp truyền đạt những kinh nghiệp cho khối trường trong việc xây dựng chuẩn đầu ra và mở mã ngành đào tạo, sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:

TS Hoàng Ngọc Vinh - Vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp nói chuyện với hội nghị


Đ/c Nguyễn Công Dương - BT đảng ủy, hiệu trưởng dự hội nghị


đ/c Hà Lê Bình phó chủ tịch hiệp hội các trường Kinh tế - kỹ thuật Việt Nam tham dự hội nghị