28/12/2021

Các ngành nghề đào tạo của Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Thái Nguyên (TNC) giới thiệu các ngành nghề đào tạo của Nhà trường như sau: