11/03/2022

news

Tra cứu văn bằng tốt nghiệp

Mời bạn bấm vào bài viết để tra cứu văn bằng tốt nghiệp tại TNC

 

Tra cứu từ lần thứ 2 trở đi, bạn phải đợi 5 phút mới có kết quả do thiết lập của google sheet. Muốn xem ngay ấn VÀO XEM

Để tra cứu nâng cao theo họ tên, ngày sinh sử dụng form dưới đây. Thao tác như form nhập số hiệu.