Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên phát triển năng lực, khả năng tư duy sáng tạo trong thời kỳ hội nhập
HS Sinh viên có việc làm
95%
Sinh viên tốt nghiệp
85%
Sinh viên chuyển tiếp đại học
75%