26/04/2024

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT HỌ VÀ TÊN  Chức vụ
1 Đ/c Trần Văn Quyết Bí thư Đảng uỷ
2 Đ/c Nông Khánh Bằng Phó Bí thư Đảng uỷ
3 Đ/c Lê Kim Anh Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
4 Đ/c Chu Mạnh Cường Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
5 Đ/c Hà Thị Phương Bắc Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
6 Đ/c Lê Thị Kim Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
7 Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
8 Đ/c Dương Thu Hà Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
9 Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
10 Đ/c Phùng Thái Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
11 Đ/c Nguyễn Hoàng Anh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ