26/04/2024

Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

I

Chủ tịch Hội đồng trường

 

1

Ông Nông Khánh Bằng

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thái Nguyên

II

Thư ký Hội đồng trường

 

1

Ông Nguyễn Tuấn Linh

Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Thái Nguyên

III

Thành viên Hội đồng trường

 

1

Ông Trần Văn Quyết

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thái Nguyên

2

Bà Lê Kim Anh

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thái Nguyên

3

Ông Nguyễn Hoàng Anh

Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Thái Nguyên

4

Bà Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng Bộ môn Quản trị khách sạn nhà hàng Trường Cao đẳng Thái Nguyên

5

Bà Dương Thu Hà

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường Cao đẳng Thái Nguyên

6

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao đẳng Thái Nguyên

7

Bà Dương Hoa Hiền

Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Thái Nguyên

8

Ông Hoàng Anh Hùng

Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Cao đẳng Thái Nguyên

9

Bà Trịnh Ngọc Linh

Phó Trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng Thái Nguyên

10

Bà Lê Thị Cẩm Nhung

Phó Trưởng khoa Sư phạm Trường Cao đẳng Thái Nguyên

11

Ông Đàm Hải Quân

Trưởng khoa Kỹ thuật công nghiệp Trường Cao đẳng Thái Nguyên

12

Bà Nguyễn Thị Quy

Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng

13

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Cao đẳng Thái Nguyên