28/12/2021

Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Thái Nguyên tiền thân là Trường Cao đẳng Kinh tế  - Tài chính Thái Nguyên được thành lập ngày 20/12/1978. Ngày 25/9/2015, theo Quyết định số 2572/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã tiếp nhận Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Miền núi sáp nhập vào Nhà trường.Ngày 01/3/2021, thực hiện Quyết định số 276/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên và đổi tên thành Trường Cao đẳng Thái Nguyên, công tác sáp nhập được hoàn tất và Nhà trường hoạt động theo tên gọi Trường Cao đẳng Thái Nguyên từ tháng 7 năm 2021. Kể từ đây nhiệm vụ chính trị của Nhà trường bước sang một trang mới. Nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo nghề đa ngành có chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, khu vực và quốc tế.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Thái Nguyên có 11 khoa đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ nghề, nâng bậc nghề. Đối với trình độ cao đẳng, Nhà trường đào tạo 15 ngành, nghề; ở trình độ trung cấp, Nhà trường đào tạo 21 ngành, nghề và có 10 chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ sơ cấp. Bên cạnh các ngành hệ cao đẳng nghề, Nhà trường còn đào tạo ngành giáo viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non. Chương trình đào tạo các ngành, nghề của Nhà trường được đổi mới thường xuyên theo hướng chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho người học. Các ngành, nghề mới, các hình thức đào tạo, liên kết đào tạo được mở rộng và đa dạng hóa. Trong những năm qua, chất lượng đào tạo các ngành, nghề của Nhà trường được giữ vững và nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động.

Tập thể CBGVNV Nhà trường trong Lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Huân chương Hoàng gia Sahametrei hạng Tepidin của Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Trường Cao đẳng Thái Nguyên (20/12/1978 - 20/12/2023)

Bên cạnh việc chú trọng đến nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường còn mở rộng liên kết đào tạo với các trường đại học có uy tín, các trường trung cấp, cao đẳng trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên trao đổi kinh nghiệm và HSSV có cơ hội học tập ở các trình độ cao hơn. Việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả trong việc liên kết đào tạo. Có thể nói lĩnh vực quan hệ và hợp tác quốc tế của Nhà trường đã phát triển mạnh mẽ và rất thành công trong thời gian vừa qua. Nhà trường liên tục đào tạo các khóa cho sinh viên Lào, Campuchia từ năm 2012 đến nay.

Tập thể CBGVNV Nhà trường trong Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024

Sinh viên Nhà trường chụp ảnh kỷ yếu

* Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Kinh tế  - Tài chính Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Kinh tế  - Tài chính Thái Nguyên tiền thân là Trường Trung học Kinh tế Bắc Thái được thành lập ngày 20/12/1978 theo Quyết định số 675/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Thái. Ngày 01/01/1997, tỉnh Bắc Thái được chia tách thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, Trường Trung học Kinh tế Bắc Thái được đổi tên thành Trường Trung học Kinh tế Thái Nguyên. Ngày 01/10/2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 5302/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế Thái Nguyên.

Tập thể CBGVNV và cựu giáo chức chụp ảnh nhân dịp Kỷ niệm 35 năm thành lập Trường

Nhà trường đón Huân chương lao động hạng Nhất trong Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (20/12/1978 - 20/12/2018)

* Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển củaTrường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tiền thân là trường Trường Trung học Sư phạm Bắc Thái được thành lập vào năm 1968 theo Quyết định số 1011/TCCBngày 23 tháng 11 năm 1968 của Ủy ban Hành chính tỉnh Bắc Thái. Sau 7 năm thành lập, ngày 31 tháng 01 năm 1975, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp đã có Công văn Liên bộ số 2436/CV - LB về việc công nhận Trường Trung học Sư phạm Cấp II Bắc Thái là Trường Sư phạm 10 + 3. Từ năm học 1985 - 1986, Trường đổi tên thành Trường Sư phạm 12 + 3 Bắc Thái. Để thống nhất quản lý các trường sư phạm trong tỉnh, năm 1990, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái đã ban hành Quyết định số 159/UB-QĐ ngày 31 tháng 12 năm 1990 về việc thành lập Trường Trung học Sư phạm Bắc Thái trên cơ sở sáp nhập 3 trường Sư phạm của tỉnh (Trường Sư phạm Mầm non, Trung học Sư phạm 12 + 2 Bắc Thái và Trường Sư phạm 12 + 3 Bắc Thái). Sau 08 năm kiên trì mục tiêu, nỗ lực phấn đấu của tập thể Nhà trường, ngày 30 tháng 5 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 101/1998/QĐ-TTg về việc nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Thái Nguyên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.Từ đây, lịch sử Nhà trường mở sang trang mới, trở thành Trường đào tạo đa ngành, đa trình độ có chất lượng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục và kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Lãnh đạo Sở GD - ĐT và lãnh đạo Nhà trường tại Lễ khởi công xây dựng Nhà ký túc xá, năm 1998

Tập thể CBGVNV Nhà trường trong Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021

* Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển củaTrường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Miền núi

Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Miền núi tiền thân là Trường Trung học Bưu điện và Truyền thanh Việt Bắc, được thành lập vào ngày 26 tháng 5 năm 1965 theo Quyết định số 275/QĐ/TCBĐ của Tổng cục Bưu điện Việt Nam. Năm 1970, để tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo tập trung, thống nhất, Tổng cục Bưu điện đã quyết định giải thể Trường Trung học Bưu điện và Truyền thanh Tây Bắc, sáp nhập vào Trường Trung học Bưu điện và Truyền thanh Việt Bắc và đổi tên gọi thành Trường Trung học Bưu điện Miền núi theo Quyết định số 804/QĐ ngày 09 tháng 10 năm 1970. Đến năm 1986, Trường đổi tên thành Trường Công nhân Bưu điện Miền núi theo Quyết định số 847/QĐ ngày 28 tháng 6 năm 1986 của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.Năm 2006, Trường chính thức có tên gọi Trường Trung cấp Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin Miền núi theo Quyết định số 02/2006-QĐ-BBCVT ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc thành lập Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Miền núi trên cơ sở Trường Công nhân Bưu điện Miền núi.

Đồng chí Đào Đức Thụ - Trưởng Ban Thi đua Truyền thống Tổng Công ty BC-VT Việt Nam (hàng thứ nhất, thứ ba từ trái sang) và CBCNV Nhà trường nhân dịp khánh thành Phòng truyền thống của Nhà trường

Lãnh đạo Nhà trường trao Bằng khen cho CBCNVC trong Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1965 - 2015)