28/12/2021

Các ngành nghề đào tạo của Trường Cao đẳng Thái Nguyên

1. Ngành nghề đào tạo của Trường Cao đẳng Thái Nguyên được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 76/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp ngày 23/7/2021, gồm các ngành nghề sau:

HỆ CAO ĐẲNG

HỆ TRUNG CẤP

Stt

Tên ngành

Mã ngành

Stt

Tên ngành

Mã ngành

1

Tài chính doanh nghiệp

6340201

1

Tài chính ngân hàng

5340202

2

Tài chính ngân hàng

6340202

2

Kế toán doanh nghiệp

5340302

3

Kế toán doanh nghiệp

6340302

3

Kế toán hành chính sự nghiệp

5340307

4

Kế toán

6340301

4

Quản lý và kinh doanh khách sạn

5340422

5

Quản trị kinh doanh

6340404

5

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống

5340423

6

Dịch vụ pháp lý

6380201

6

Quản lý và bán hàng siêu thị

5340424

7

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

6510312

7

Thương mại điện tử

5340122

8

Kỹ thuật chế biến món ăn

6810207

8

Pháp luật

5380101

9

Kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông

6840203

9

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

5480202

10

Công nghệ thông tin

6480201

10

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

5510312

11

Tiếng Hàn Quốc

6220211

11

Kỹ thuật chế biến món ăn

5810207

12

Điện công nghệ

6520227

12

Hướng dẫn du lịch

5810103

13

Điện tử công nghiệp

6520225

13

Kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông

5840203

14

Tiếng Anh

6220206

14

Tiếng Hàn Quốc

5220211

15

Chăm sóc sắc đẹp

6810404

15

Hành chính văn phòng

5320305

 

 

 

16

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

5520205

 

 

 

17

Tiếng Nhật Bản

5220212

 

 

 

18

Điện công nghiệp và dân dụng

5520223

 

 

 

19

Điện tử công nghiệp

5520225

 

 

 

20

  Tiếng Anh

5220206

 

 

 

21

  Chăm sóc sắc đẹp

5810404

SƠ CẤP NGHỀ (Sát hạch cấp Chứng chỉ và đào tạo theo nhu cầu người học): Kỹ thuật chế biến món ăn, Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), Kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông, Hành chính văn phòng, Chăm sóc da, Trang điểm nghệ thuật, Chăm sóc và vẽ móng nghệ thuật, Thiết kế tóc, Phun thêu thẩm mỹ…

 

2. Ngành nghề đào tạo giáo viên

Stt

Tên ngành

Trình độ đào tạo

Mã ngành

1

 Giáo dục Mầm non

Cao đẳng

51140201