28/12/2021

Sứ mạng và Mục tiêu của Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Thái Nguyên là trường công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có sứ mạng và mục tiêu như sau:

1. Sứ mạng

Trường Cao đẳng Thái Nguyên là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các lĩnh vực kinh tế - tài chính, dịch vụ, công nghệ - kỹ thuật, đào tạo giáo viên; cung cấp các dịch vụ đào tạo; nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Mục tiêu

Trường Cao đẳng Thái Nguyên là trường chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực, có uy tín cấp quốc gia; đến năm 2035 trở thành trường đạt chuẩn quốc tế ở một số ngành đào tạo trọng điểm.