25/12/2023

Lễ Chào cờ đầu tuần học sinh Trung cấp

Thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường;

Ngày 25/12/2023, phòng Công tác HSSV tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần đối với học sinh Trung cấp các khóa K43, K44.

Dưới đây là 01 số hình ảnh của buổi Lễ: