31/10/2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2023 (Bổ sung)

Trường Cao đẳng Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) đợt bổ sung năm học 2023 - 2024 như sau: