28/12/2021

Thông tin liên hệ với Cao đẳng Thái Nguyên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Trường Cao đẳng Thái Nguyên

MỜI BẠN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐẾN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÁI NGUYÊN THEO THÔNG TIN SAU:

  • Cơ sở 1: Đường 3/2, phường Thịnh Đán, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  • Cơ sở 2: Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  • Điện thoại: 0208 3 855290
  • Email: caodangthainguyenvn@gmail.com