23/10/2023

Tiếp nhận Sinh viên Cao đẳng K20 ngành Giáo dục Mầm non đợt 2 năm 2023

Căn cứ Nghị quyết, Chương trình công tác tháng 10 năm 2023 của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường;

Ngày 08 tháng 10 năm 2023, phòng Công tác HSSv đã tổ chức tiếp nhận Sinh viên Cao đẳng K20 ngành Giáo dục Mầm non đợt 2 năm 2023.

Dưới đây là 01 số hình ảnh của hoạt động: