23/10/2023

Tổng kết năm học 2022 - 2023 khối Học sinh Sinh viên - Phát động thi đua khối HSSV năm học 2023 - 2024 - Giao ban đối thoại giữa Nhà trường với HSSV

Căn cứ Nghị quyết, chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường;

Thực hiện chương trình công tác năm học 2023 - 2024 của phòng Công tác HSSV;

Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2023, phòng Công tác HSSV đã tổ chức Tổng kết năm học 2022 - 2023 khối Học sinh Sinh viên - Phát động thi đua khối HSSV năm học 2023 - 2024 - Giao ban đối thoại giữa Nhà trường với HSSV.

Đến dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Lê Kim Anh, UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Tại chương trình đã diễn ra các nội dung:

1. Tổng kết năm học 2022 - 2023 khối HSSV; công bố các quyết định và trao khen thưởng cho HSSV đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2022 - 2023.

2. Phát động thia đua khối HSSV năm học 2023 - 2024.

3. Giao ban đối thoại giữa Nhà trường với HSSV.

Dưới đây là 01 số hình ảnh của chương trình;